Wartość firmy

HRM system

Zarządzający dobrze funkcjonującą firmą wie doskonale, jaki potencjał kryje się za kapitałem ludzkim. Na wartość takiego przedsiębiorstwa składa się wówczas także to wszystko, czego nie widać, a co znajduje swoje odzwierciedlenie w codziennie podejmowanych decyzjach i działaniach.

Właśnie dlatego zarządzanie tym kapitałem - human capital management - to zadanie wymagające planowania, strategii i przede wszystkim - umiejętności dostrzegania talentów i wykorzystywania ich.